Latest News

Search

We Need Your Support Today!

ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಮೀಡಿಯಾ

# 290, ಹೆನ್ನೂರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಎದುರು ಅಮೃತ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560084

ಇಮೇಲ್ : vojmedia@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ : 9731722977

ಪ್ರವಾದಿಯ ಪ್ರಚಾರಕರ ಮಿಷನ್

© ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಮೀಡಿಯಾ